Actuele zaken (o.a. PIP, MOM, wetten)

Elke zaak - groot of klein - behandelt Centramed even zorgvuldig. Een aantal aansprakelijkheidszaken heeft veel media-aandacht gekregen, telt vele claimanten en/of roept veel vragen op. Daarom hier specifieke aandacht voor deze 'actuele zaken'.

1) PIP-borstprotheses
Medio 2010 werden de problemen bekend rondom de borstprotheses van Poly Implant Protheses (PIP). Inmiddels heeft de Rechtbank Amsterdam in januari 2016 een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid.

2) MoM-heupprotheses
De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat metaal-op-metaal ('MoM')-heupprotheses problemen veroorzaken. Wat is de huidige stand van zaken?

3) Mesh-bekkenbodem matjes
Aan dit onderwerp over bekkenbodemmatjes is aandacht besteed door Tros Radar tijdens de uitzending van 14 september 2015. De NVOG (beroepsvereniging voor gynaecologen) heeft gereageerd.

4) Orthopedische zaak Waterlandziekenhuis
Sinds 2010 speelde in Purmerend de zaak rond een voormalig orthopeed van het Waterlandziekenhuis. Mede door alle media-aandacht zijn toen veel claims in gediend. Hoe staat het met het aantal claims en de afhandeling daarvan? 

5) Wetten zoals de Wkkgz
Ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), het Wetsvoorstel Affectieschade en het vorostel tot aanpassing van de WGBO volgen wij op de voet. Dat geldt ook voor de effecten van de terugtredende overheid op medische aansprakelijkheid.