Excellente schadebehandeling

foto schadeteam

Wat kunt u als zorgverlener verwachten? Als zorgverlener en zorginstelling bent u nauw betrokken bij de behandeling en zorg van uw patiënten. U werkt gedreven, accuraat en multidisciplinair. Uw inspanningen zijn erop gericht om mensen beter te maken en om leed te verzachten. Niet altijd verloopt een behandeling of een patiëntrelatie zoals wordt beoogd. Complicaties kunnen optreden of de relatie tussen u en uw patiënt kan onder druk komen te staan.

Een claim...
Soms leidt een dergelijke situatie tot het indienen van een aansprakelijkheidsclaim, een verzoek tot schadevergoeding, bij zorgverlener of instelling. Dan komt Centramed als aansprakelijkheidsverzekeraar in beeld om de claim te beoordelen. 

Conform de GOMA
Centramed streeft naar een mensgerichte, actieve en zorgvuldige benadering van zowel de patiënten als de zorgverleners. In het belang van alle betrokkenen èn in lijn met de gedragscode GOMA. In de GOMA ("Gedragscode medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid") hebben verzekeraars, zorginstellingen en belangenbehartigers van patiënten afspraken gemaakt over hoe een open en voortvarende behandeling van aansprakelijkheidsclaims te bewerkstelligen. Bij de behandeling van elke claim staan die afspraken voor Centramed voorop.

Persoonlijk contact
Een veel gehoord misverstand is dat de betrokken zorgverlener na een medisch incident geen rechtstreeks contact mag hebben met de patiënt. Centramed raadt u juist van harte aan binnen 24 uur na het incident met de patiënt in gesprek te gaan. Het is menselijk en wenselijk dat u compassie toont. Een hardnekkig misverstand is dat u van uw verzekeraar niets mag zeggen. Al jaren stimuleren wij meer openheid. Dit is ook sinds 2010 vastgelegd in de GOMA. Centramed heeft nog een aantal veelgehoorde misverstanden tegen het licht gehouden.

Hoe verder
Wordt u geconfronteerd met een schadeclaim dan start een behandelingsproces met diverse stappen. Zaak is in ieder geval dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de verantwoordelijke binnen uw instelling voor de contacten met Centramed. De contactpersoon van uw zorginstelling kan u dan verdere tekst en uitleg geven.