Raad van Commissarissen

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij, waarbij de leden mede het beleid bepalen. Onder andere via de Algemene Ledenvergaderingen van Centramed en de Raad van Commissarissen kunnen de leden hier invulling aan geven.

De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed bestaat conform de statuten uit zes leden:

  • drie leden van de RvC zijn zorg gebonden (gelieerd aan een bij Centramed verzekerde zorginstelling)
  • drie leden van de RvC zijn niet-zorg gebonden (onafhankelijk, niet verbonden aan leden)

 

Raad van Commissarissen per 27 september 2018

  • namens de ziekenhuizen: Jaap van den Heuvel (voorzitter)
  • namens GGz-instellingen: Jean-Paul Essers MBA
  • namens UMC's: Mark Kramer 
  • niet-zorg gebonden: Dolf Kamermans
  • niet-zorg gebonden: Margreet Haandrikman AAG
  • niet-zorg gebonden: Monique Klompé MGM

Eed en belofte Governance Principes Verzekeraars

Centramed onderschrijft de Governance Principes Verzekeraars. Bestuurders en commissarissen van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, moeten een eed of belofte afleggen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Met het afleggen van deze eed beloven zij dat zij in hun functie naar eer en geweten zullen handelen en belangen goed zullen afwegen.