Nieuwsarchief

maandag 12 juni 2017 06:30

Herstel van de financiële resultaten in 2016

Zoetermeer, 12 juni 2017 – Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed sluit 2016 af met een positief resultaat. Dat maakte de onderlinge waarborgmaatschappij vrijdag 9 juni tijdens de algemene ledenvergadering bekend.

Positief resultaat
2016 was een veelbewogen jaar, waarin de vertrouwde basis werd geborgd en grondig is gebouwd aan een steviger fundament voor de toekomst. Belangrijke uitdagingen waren onder andere het keren van het negatieve bedrijfsresultaat van 2015 en het voldoen aan de nieuwe Solvency II eisen. Mede dankzij alle genomen maatregelen en de adequate herverzekeringsdekking laat Centramed eind 2016 een positief resultaat zien van € 701.000.

Solvabiliteit boven norm
In 2016 is met succes gewerkt aan het herstel van de financiële resultaten van de onderlinge. Per 31 december 2016 is de solvabiliteit van Centramed 155%. Dit is boven de interne minimumnorm van 150%. Hiermee voldoet Centramed aan de Europese kapitaaleisen voor verzekeraars.

Ontwikkelingen
De stijging van het aantal claims en de gemiddelde schadelast blijft een belangrijk aandachtspunt voor Centramed en haar leden. Ondanks deze ontwikkelingen en spannende vraagstukken rondom solvabiliteit en verzekerbaarheid van medische aansprakelijkheid kijken wij samen met onze leden met vertrouwen naar de toekomst.

Over Centramed
Centramed is een onafhankelijke onderlinge waarborgmaatschappij, die zorginstellingen verzekert voor het risico van medische aansprakelijkheid. Onze leden (zorginstellingen) mogen rekenen op een adequate verzekeringsdekking en een betrokken en slagvaardige schadebehandeling.Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid. Centramed werkt zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Meer informatie
U kunt met uw vragen terecht op het e-mailadres directie@centramed.nl of op het telefoonnummer (070) 301 70 92.

 

 

Meer nieuws