Nieuwsarchief

Leden voor commissie TRENDS gezocht

maandag 24 april 2017 17:00

gezochtIn de ledenvergadering van december 2016 is gemeld dat Centramed een Commissie Trends zal inrichten. Voor ziekenhuizen wordt vanaf 2017 meer rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen door de invoering van een trendfactor.  De leden vervullen een heel belangrijke rol bij de totstandkoming van de jaarlijks vast te stellen trendfactor. Centramed zoekt nieuwe commissieleden voor deze commissie Trends. 

De Commissie Trends heeft als doel input te geven over de trends en ontwikkelingen die in de markt te zien zijn. De commissie Trends houdt zich bezig met:

  • het signaleren van ontwikkelingen, vernieuwingen en trends in de markt
  • het adviseren van de directie van Centramed over trends en ontwikkelingen die een financiële impact hebben op de te verwachten schadelast (i.v.m. het vaststellen van de trendfactor)
  • het adviseren van de directie van Centramed over te nemen preventiemaatregelen en over het ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van preventie voor de bij Centramed aangesloten leden (zowel ziekenhuizen als GGz- en andere instellingen)

Commissieleden gezocht
Omdat de commissie streeft naar een evenwichtige verdeling vanuit de kring van verzekerden zijn wij op zoek naar een aantal commissieleden. De commissieleden hebben in hun instelling een verantwoordelijke positie ten aanzien van financiën, het behandelen van schadeclaims en/of patiëntveiligheid en risicomanagement. Daarnaast hebben zij zicht op trends in de zorg en ontwikkelingen rondom klachten en claims.

  • Alleen Centramed leden kunnen deelnemen in de commissie
  • De te verwachten tijdbesteding is 4 tot 5 dagdelen

De commissie Trends is van groot belang voor Centramed, maar deelname levert de commissieleden zelf ook nieuwe inzichten op door gesprekken met vakgenoten, het delen van ervaringen en het verkrijgen van mogelijke input om de eigen organisatie te verbeteren.

Bent u geïnteresseerd in deelname in deze commissie?

Heeft u interesse voor deze commissies stuur dan een mail naar directie@centramed.nl. Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Alice Hamersma, alice.hamersma@centramed.nl of tel (070) 201 70 80.

 

Meer nieuws