Nieuwsarchief

Medische aansprakelijkheidsverzekeraars in de media

vrijdag 29 januari 2016 15:30

Recente publicaties in o.a. het FD melden dat ziekenhuizen geld moeten storten voor het versterken van de kapitaalspositie van de verzekeraar voor medische aansprakelijkheid. De leden van Centramed hebben dit tot op heden niet hoeven doen, omdat Centramed voldoet aan de kapitaalseisen van Solvency II (ultimo 2015: ca. 170%).

De afgelopen jaren hebben wij onze leden derhalve niet om stortingen hoeven te vragen. In de publicaties wordt ook gewezen op een toename van de schadelast van de gemiddelde toegekende claim. Die trend herkent Centramed. De toename wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de terugtredende overheid op het gebied van sociale zekerheid en bijdragen in sociale voorzieningen. Tevens zien wij een stijging van de buitengerechtelijke kosten en van het smartengeld.

Het hoog eigen risico-model zorgt ervoor dat de schades gedeeltelijk gedragen worden door die leden die de schade veroorzaken. Dit systeem is niet per definitie duurder en heeft als voordeel dat er een grote preventieve werking van uitgaat. Naast de kerntaken 'schade verzekeren' en 'schade behandelen', hecht Centramed veel waarde aan het voorkómen van schades.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, laat het ons weten via communicatie@centramed.nl.

 

Meer nieuws