Nieuwsarchief

Integrale bekostiging en verzekering

dinsdag 06 januari 2015 10:51

Met ingang van 1 januari 2015 is de invoering van de integrale bekostiging een feit. Medisch specialisten hebben een keuze moeten maken tussen een loondienstbetrekking in het ziekenhuis of het behoud van zelfstandig ondernemerschap. Medisch specialisten die ondernemer willen blijven zullen dit vanuit een ander organisatiemodel moeten gaan doen. De keuze van het organisatiemodel kan van invloed zijn op de aansprakelijkheidsverzekering.

Medisch specialisten die zelfstandig ondernemer willen blijven kunnen kiezen uit grofweg twee organisatiemodellen:
1. het participatiemodel dat specialisten de mogelijkheid biedt aandeelhouder te worden van het ziekenhuis (ziekenhuis-VOF of -BV),
2. het samenwerkingsmodel, waarin het ziekenhuis en het MSB intensiever en zakelijker met elkaar samenwerken. Het MSB, dat wordt gevormd door de vrijgevestigde medisch specialisten gezamenlijk, sluit met het ziekenhuis een nieuwe overeenkomst af met afspraken over de samenwerking (de huidige individuele toelatingsovereenkomst met het ziekenhuis vervallen).

Het eerste model heeft voor de aansprakelijkheidsverzekering geen gevolgen. Ook als specialisten in loondienst werken bij het ziekenhuis dan heeft dat geen gevolgen voor de polis. Binnen het samenwerkingsmodel voorzien wij met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering twee verzekeringsoplossingen. De voorkeur van Centramed gaat uit naar een verzekering van het ziekenhuis waarop het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) is meeverzekerd op de verzekering van het ziekenhuis.

Graag vernemen wij van onze leden voor welk organisatiemodel is gekozen.

Centramed zorgt er voor dat de aansprakelijkheidspolis wordt aangepast zodat dekking voor aansprakelijkheidsrisico's gegarandeerd is. Ook hebben wij een aantal hulpmiddelen ontwikkeld om de verdeling van de kosten te regelen. Kijk op het ledengedeelte van onze website voor uitgebreide informatie. 

Meer nieuws