Nieuwsarchief

Centramed blij met rapport opvang en afwikkeling medische incidenten

woensdag 10 april 2013 08:19

Centramed kan zich vinden in de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport 'Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen', zoals dat gisteren aan mevrouw drs. R. Hoogerboord, plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve Zorg (VWS), is aangeboden. Het rapport is opgesteld door een wetenschappelijke onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit, onder leiding van hoogleraren Akkermans en Legemaate, en tot stand gekomen met medewerking van Centramed.

Centraal in het rapport staat de constatering dat opvang en afwikkeling van medische incidenten – bestaande gedragsnormen ten spijt -  in de praktijk niet altijd adequaat zijn. De onderzoekers komen met 12 aanbevelingen om de opvang van de patiënt na een incident door het ziekenhuis te optimaliseren, de schadeafwikkeling en claimbehandeling door ziekenhuis en aansprakelijkheidsverzekeraar te verbeteren en de psychosociale opvang te versterken.

Directeur Barbara Stam van Centramed: "We ons kunnen vinden in de aanbevelingen en we gaan er, voor zover we er al niet mee bezig zijn, met alle belanghebbenden mee aan de slag. Zo doen we al veel aan het bewerkstelligen van opener communicatie tussen patiënt en instelling. Met de film Met lood in de schoenen, met trainingen, in gesprekken met Raden van Bestuur en medische staven en straks met een app die betrokkenen gaat helpen om het schadeproces goed te doorlopen."

Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen die zich specifiek richt op het medische aansprakelijkheidsproces. Zo stelt het dat ziekenhuizen (kleinere) claims veel meer zelf moeten afwikkelen. Stam: "Dat sluit mooi aan bij onze eigen inspanningen. Bij instellingen die de juiste kennis en capaciteit in huis hebben om afwikkeling zelf te doen, maken we dat al mogelijk."

Centramed onderschrijft de aanbeveling om schades tot 25.000 euro af te laten wikkelen door een geschilleninstantie. Evenals het voorstel om medisch adviseurs toe te voegen aan de civiele kamers van rechtbanken en -hoven en aan colleges die moeten gaan beslissen over schadevergoedingen. "Prima ideeën. We zijn in overleg met onze leden om de competentiegrens op te trekken naar € 25.000 en zo een laagdrempelig en snel alternatief te bieden voor de civiele rechter om een ontstaan verschil van inzicht te beslechten."

De onderzoekers bepleiten dat er vaker gezocht moet worden naar snellere, passende vormen van conflictoplossing. "Die aanbeveling is me uit het hart gegrepen", zegt Stam. "We werken daar al hard aan. Denk aan persoonlijke gesprekken aan de keukentafel van de betrokken patiënt, aan een actieve en alerte houding tijdens het afhandelingsproces, aan intervisiegesprekken tussen behandelaars van vastlopende dossiers en vroegtijdige voorstellen om tot mediation over te gaan."

 

Meer nieuws