Nieuwsarchief

Zorginstellingen verlangen service en snelheid

woensdag 02 januari 2013 11:40

Zorginstellingen verlangen service en snelheid van aansprakelijkheidsverzekeraar

Voorburg, 31 december 2012 – Nederlandse zorginstellingen verwachten in toenemende mate van hun medische aansprakelijkheidsverzekeraar dat deze snel en servicegericht reageert bij af te handelen claims. Dat concludeert verzekeraar Centramed nu het voor het tweede jaar op rij het aantal leden fors ziet groeien, van 61 begin 2011 naar 70 nu. De ledengroei valt samen met stevige investeringen in het serviceniveau en handelings­snelheid bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.


Centramedinvesteerde afgelopen jaren substantieel in het aantrekken van extra schadebehandelaars, in het verhogen van de processnelheid en in het beschikbaar stellen aan zorginstellingen van schade-analyses. "Daar zien we nu het effect van", constateert Centramed-directeur Barbara Stam. "Van onze leden horen we dat ze zeer te spreken zijn over de op maat gesneden analyses van de schadeportefeuilles en de alerte communicatie. En blijkbaar zijn ook andere zorginstellingen daar steeds meer naar op zoek." Centramed heeft bovendien een stabiele financiële positie.

Modernisering
Eind 2012 gaven vijf zorginstellingen aan naar Centramed over te stappen: het UMC St Radboud (Nijmegen), de GGz-instellingen inGeest (Amsterdam) en Vincent van Gogh (Venray) en de medische laboratoria Symbiant (Alkmaar) en Pathan (Rotterdam).  "Die ontwikkeling is alleen maar een aansporing om verder te gaan op de ingeslagen weg van modernisering van de medische aansprakelijkheidsverzekering", aldus collega-directeur Jan Boogaard.
"Het is overduidelijk dat er maatschappelijke behoefte is aan snelle, transparante claimafhandeling en grotere klant- en patiëntgerichtheid bij aansprakelijkheidsverzekeraars. We zullen dus blijven vernieuwen."

Over Centramed
Centramed is een onafhankelijke onderlinge waarborgmaatschappij, die zonder winstoogmerk zorginstellingen verzekert tegen medische aansprakelijkheid. Specialisten van Centramed spreken persoonlijk met de betrokken zorgverlener en patiënt en consulteren (medische) experts en andere betrokkenen. In nauwe samenspraak met de zorginstelling analyseert en beoordeelt Centramed claims en regelt een eventuele uitkering van de schade.

Meer nieuws