Gericht op de mens achter de claim

Dit zijn onze mensen
Centramed is een relatief kleine organisatie. Maak kennis met het managementteam van Centramed en onze collega's:

Directie
Irene Heikens, directeurPF-09032017-122
Ageeth Bakker, directievoorzitter

Managementteam

Ageeth Bakker, directievoorzitter
Irene Heikens, directeur
Laurien Jonkman, Compliance officer
Jantinus Kloese, Manager Relatiebeheer en Expertisedienst
Michiel Blokland, Manager Personenschade
Marcel van der Werf, Manager

foto schadeteamSchadeteam
Een aantal personenschadespecialisten van het schadeteam die de schadeclaims behandelen.

imageExperts Personenschade
Fred des Bouvrie
Sandra Kuiper
Fred Stade
Svenja Maassen (niet op de foto)

RelatiebeheerRelatiebeheer
Ed Bolleboom
Jantinus Kloese
Alice Hamersma
Myron Kuhl (niet op de foto)

Secretariaat

Alice Drabbe, directiesecretaresse
Annemieke Arkenbout

Anneke Roele, medisch secretaresse
Monique van Steenis, medewerker administratieve ondersteuning
Diana Monteny, medewerker administratieve ondersteuning

Met de komst van een aantal nieuwe medewerkers is de interne organisatie de afgelopen jaren nog slagvaardiger geworden. We versterkten onze afdelingen schadebehandeling, relatiebeheer, financiën en compliance. Hierdoor zijn we nog beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en DNB-vereisten.

Drie kerntaken en kernwaarden
Bij Centramed staan drie kerntaken en kernwaarden centraal. Centramed streeft naar een mensgerichte, actieve en zorgvuldige benadering van zowel de patiënten als de zorgverleners. Elke claim behandelen de mensen van Centramed  in nauwe samenwerking met de betrokken instelling en zorgverlener en met de patient en zijn belangenbehartiger. Zorgvuldigheid en voortvarendheid staan bij de behandeling voorop, met respect voor de belangen van de betrokkenen. Centramed legt zichzelf hoge kwaliteitseisen op en leeft alle in de branche afgesproken gedragsregels zo goed mogelijk na.

Gedragsregels
Zo is de 'Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid' (GOMA), waarvan Centramed mede-opsteller is, een belangrijk richtsnoer in ons werk. De medewerkers van Centramed zijn getraind op de GOMA-gedragsregels, de aanbevelingen uit de code zijn volledig geïntegreerd in de werkprocedures en interne en externe audits hebben de GOMA als toetssteen. Naast de GOMA-bepalingen, zijn voor Centramed de gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars en het College Bescherming Persoonsgegevens richtinggevend.

Zo zijn onze manieren
Kort samengevat houden de mensen van Centramed bij behandelen van medische aansprakelijkheidsclaims de volgende principes scherp voor ogen:

  • Claims handelen we actief en zorgvuldig af, met hart voor patiënt/cliënt én zorgverlener.
  • Open communicatie is cruciaal, van melding tot afwikkeling.
  • Als verzekeraar dragen we bij aan het voorkomen van incidenten.
  • We delen informatie en ervaringen onderling, om van elkaar te leren.
  • Bij verzekeren van medische aansprakelijkheid past geen winstoogmerk.

Toch een klacht?
Heeft u toch een klacht over Centramed, dan kent Centramed een zorgvuldig proces van klachtafhandeling