Commissie Trends

De Commissie Trends is in 2017 ingesteld en bestaat uit de volgende personen:

 • Marjo Jager, LUMC
 • Ruud Haan, Parnassia Groep
 • Aad Kolthof, Saxenburg Groep
 • Fred Pijls, GGz Oost Brabant
 • Marije Hamer, NWZ
 • Frederike Tesser, Radboud UMC
 • Anneke Langen, CWZ
 • Ageeth Bakker, directievoorzitter Centramed
 • Irene Heikens, directeur Centramed
 • Alice Hamersma, preventie-analist Centramed

De commissie fungeert als vaste adviescommissie ten behoeve van Centramed (de Raad van Commissarissen (RvC) en de Directie van Centramed). De commissie heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de RvC over trends en ontwikkelingen en het schadepreventieprogramma van Centramed.

De Commissie Trends heeft als doel input te geven over de trends en ontwikkelingen die in de markt te zien zijn. De commissie Trends houdt zich bezig met:

 • het signaleren van ontwikkelingen, vernieuwingen en trends in de markt;
 • het adviseren van de directie van Centramed over trends en ontwikkelingen die een financiële impact hebben op de te verwachten schadelast (i.v.m. het vaststellen van de trendfactor);
 • het adviseren van de directie van Centramed over te nemen preventiemaatregelen en over het ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van preventie voor de bij Centramed aangesloten leden (zowel ziekenhuizen als GGz- en andere instellingen)