Achtergrond Centramed

Oprichting Centramed
In 1994 sloegen vierentwintig ziekenhuizen de handen ineen en startten de onderlinge verzekeraar Centramed. Tot die tijd hadden ze hun aansprakelijkheidsverzekering ondergebracht bij commerciële schadeverzekeraars. Maar vanwege de moeilijk beheersbare risico's werd het voor deze partijen steeds onaantrekkelijker om ziekenhuizen tegen medische aansprakelijkheid te verzekeren.

Solidariteit
De deelnemende ziekenhuizen - de leden - vormden (toen en nu) het bestuur van Centramed, de behandeling van de claims besteedden ze uit. Vanaf 2006 heeft Centramed zijn eigen uitvoeringsorganisatie. Wat bleef is de onderlinge solidariteit: alle kosten dragen de leden samen en de verzekeraar streeft geen winst na. Nog altijd zijn dat de hoekstenen van Centramed.

Samen met en voor de leden
Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij, waarbij de leden mede het beleid bepalen. Onder andere via de Algemene Ledenvergaderingen van Centramed en de Raad van Commissarissen kunnen de leden hier invulling aan geven. Daarnaast zijn de leden vertegenwoordigd in de commissie Veiligheid- en risicomanagement. Centramed werkt integer en zorgvuldig o.a. conform de Governance Principes Verzekeraars.

Centramed nu
Centramed is een van de grootste verzekeraars van medische aansprakelijkheid. Per 2015 verzekert Centramed meer dan 80 zorginstellingen: zowel academische en algemene ziekenhuizen als GGz- en andere zorginstellingen (zie ledenlijst). Wij bieden onze leden financiële zekerheid met op maat gesneden polissen en een transparant hoog eigen risicomodel. Dit komt tegemoet aan de verantwoordelijkheid en zorgplicht van instellingen als het misgaat.

Solide verzekeraar met goede solvabiliteit
Centramed blijft zich inzetten voor het verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid van zorginstellingen in Nederland. Dat daarbij een goede solvabiliteit essentieel is, spreekt voor zich. Centramed is nog steeds een solide verzekeraar met een goede solvabiliteit (Solvency proof).

Wat biedt Centramed?
Vanaf de oprichting is een excellente schadebehandeling de kernactiviteit van Centramed. Als betrokken verzekeraar doen wij dit (pro)actief, zorgvuldig en mensgericht met respect voor de belangen van alle betrokkenen. Daarnaast biedt Centramed haar leden advies en ondersteuning ter voorkoming van schade en schadeclaims en om adequaat te kunnen omgaan met incidenten. U kunt in ieder geval van ons verwachten:

  • Verzekeren op maat van aansprakelijkheidsrisico's
  • Transparant hoog eigen risicomodel
  • Excellente afwikkeling van uw schadeclaim
  • Focus op het samen voorkomen en beheersbaar houden van claims
  • Versterking patiëntveiligheid en risicopreventie

Op het ledengedeelte van onze site vinden onze leden meer specifieke informatie van Centramed zoals statuten, polisvoorwaarden, nieuwsbrieven, jaarverslagen en schadeprotocollen.

Meer weten?
Wilt u meer weten of zelf lid worden? Neem dan contact met ons op via relatiebeheer@centramed.nl of bel ons op 070 301 70 70.