Samen van en voor de leden

Centramed verzekert medische aansprakelijkheidsrisico's van zorginstellingen. Opgericht door zorginstellingen zelf, is het een onderlinge verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. De leden dragen elkaars lasten en bepalen op hoofdlijnen het beleid. Onder andere via de Algemene Ledenvergaderingen van Centramed kunnen de leden hier invulling aan geven. Daarnaast zijn de leden vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen en in de commissie Veiligheid- en risicomanagement. Samen met de leden werkt Centramed aan het terugdringen van risico's en het vergroten van de patiëntveiligheid. In het belang van de patiënt, de zorgverlener en het verzekerbaar houden van medische aansprakelijkheid.

Zorgvuldig en mensgericht
Mensgericht, zorgvuldig en in open dialoog. Daar gelooft Centramed stellig in.

Een open relatie met de buitenwereld is daarbij heel belangrijk. We staan zo veel mogelijk met ons gezicht naar de buitenwereld. We zoeken de dialoog met patiënten en hun belangenbehartigers, met onze leden en met beroeps- en belangenorganisaties in de zorg- en verzekeringswereld. Hoe kunnen we het afhandelingsproces van claims versnellen? Maar ook: hoe kunnen we de patiëntveiligheid in zorginstellingen bevorderen? En hoe vergroten we de openheid rond medische incidenten? Centramed is daar echt een aanjager in.