Meer informatie & links

Informatie en tips voor patienten:

Artikelen van en over Centramed:

Artikelen over openheid en de GOMA:

Boeken over medische incidenten en openheid:

 • 'Sterke verhalen uit het ziekenhuis' (Rathenau Instituut, maart 2014)
  Leren van patiëntenervaringen voor goede zorg
 • 'Hadden ze maar geluisterd': Hoe patiënten en zorgverleners samen medische fouten kunnen voorkomen (NPCF en Buikema, juni 2012)
  Patiënten vertellen over hun ervaringen en laten zien dat veel medische fouten kunnen voorkomen worden als de samenwerking en communicatie tussen patiënten en zorgverleners verbetert.
 • 'Dit nooit meer': artsen vertellen over hun fouten (CBO, november 2009)
  Artsen vertellen over hun fouten en dragen daarbij bij aan een cultuur waarin het normaal is om open en opbouwend met elkaar te praten over de kwetsbaarheid en feilbaarheid van zorgverleners.
 • 'Als het misgaat': Over openheid na een incident (Van Bon & Molendijk, juli 2009)
  Een praktische handleiding voor zorgverleners en organisaties die te maken krijgen met een (bijna-)incident.

Films over omgaan met incidenten:

Meer informatie over letselschade, klachtmogelijkheden en relevante instanties:

 • www.npcf.nl (Patiëntenfederatie NPCF met informatie voor patiënten o.a. over klachtmogelijkheden)
 • www.deletselschaderaad.nl (meer over de gedragscode GOMA en GOMA-register)
 • Register Letselschade: samenvoeging van de Registers GBL en GOMA van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade (Stichting Keurmerk Letselschade)(voor keuze gespecialiseerde belangenbehartiger)
 • www.lsa.nl (voor keuze gespecialiseerde belangenbehartiger)
 • www.verzekeraars.nl (informatie over verzekeraars en verzekeringen)
 • www.stichtingpiv.nl (informatie over personenschade)
 • www.kifid.nl; Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; onpartijdige hulp bij financiële geschillen