Brochures van Centramed

Centramed heeft diverse publicaties ontwikkeld met informatie voor patiënten en zorgverleners, ook specifiek voor bijvoorbeeld GGz-instellingen. U kunt ze hieronder downloaden of contact met ons opnemen. Wij sturen graag de informatie naar u toe.

Op onze site kunt u meer algemene informatie vinden zoals onze jaarverslagen en jaarberichten. Ook als patient of zorgverlener kunt u op onze website meer informatie vinden over wat u kunt verwachten bij een schadeprocedure. Daarnaast kunnen onze leden op het ledengedeelte meer informatie vinden over onze verzekeringen en dekking.

Voor patiënten
Informatie voor (ouders van) patiënten over de schadeprocedure bij Centramed. Deze folder sturen wij ook mee met de ontvangstbevestiging van een claim

Voorkant patientfolder

Voorkant kindfolder

Uw schadeclaim, ook onze zorg

Een schadeclaim namens uw kind, ook onze zorg

Voor zorgverleners
Informatie voor zorgverleners over de schadeprocedure bij Centramed en de gedragscode GOMA. Deze informatie biedt zorgverleners houvast hoe te handelen bij een (dreigende) claim.

brochure Eerste Hulp bij Aansprakelijkheid

brochure GOMA

Eerste hulp bij aansprakelijkheid

Samenvatting gedragscode GOMA 
(zie ook informatie op onze site en onze GOMA-app)

Voor zorginstellingen
Informatie voor zorginstellingen over de meerwaarde van Centramed voor ziekenhuizen, GGz-instellingen, revalidatiecentra, radiotherapeutische instituten en andere zorginstellingen.

 Uw claim ook onze zorg voorkant ZH

 Uw claim ook onze zorg voorkant GGZ

 Uw claim, ook onze zorg

 Uw claim, ook onze zorg (GGZ)

 Voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen

 stroomschema

 

 Stroomschema klachtmogelijkheden