Uw schadeclaim, ook onze zorg

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en neemt hen de zorg van afwikkeling van schadeclaims uit handen. Centramed doet dat zonder winstoogmerk en met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten.

Centramed telt per 2015 meer dan tachtig leden. Deze zorginstellingen kunnen rekenen op een betrokken en slagvaardige schadebehandeling en een adequate verzekeringsdekking. Maar ook op hulp en advies bij het voorkomen van medische incidenten en het vergroten van de patiëntveiligheid.

woensdag 14 september 2016 07:00

De dokter onder vuur

AAAAUW – Een medisch incident... En nu?
puzzel supportDe impact van een medisch incident laat zich primair voelen in het leven van de getroffen patiënt of cliënt en zijn naasten. Maar een medisch incident heeft ook impact op de betrokken zorgverleners. Centramed heeft voor haar leden op 13 september 2016 de première verzorgd van de nieuwe tv-documentaire van Frans Bromet over medische fouten "De dokter onder vuur". In deze indrukwekkende documentaire vertellen verschillende artsen open over de impact en de gevolgen van medische incidenten en tuchtzaken Na de documentaire heeft dagvoorzitter Stef Verhoeven van ZorgVeilig.nl vanuit verschillende invalshoeken mensen geïnterviewd over 'best' practices op het gebied van opvang en nazorg van patiënten/cliënten én zorgverleners. zoals de opzet van een peer support programma in het UMCG, bedrijfsopvang en BOT-teams in het OLVG en de inzet van EHBI-trainingen.

Lees meer:
maandag 20 juni 2016 16:00

Benoeming nieuwe commissarissen

Zoetermeer – 22 juni 2016
De Algemene Ledenvergadering heeft op 22 juni ingestemd met de herbenoeming van Jaap van den Heuvel als voorzitter van de Raad van Commissarissen en met de benoemingen van Monique Klompé en Hans de Veen. Daarnaast werden de jaarcijfers van 2015 gepresenteerd. 2015 stond voor Centramed in het teken van de voorbereidingen op de Solvency II-richtlijnen die in 2016 in werking zijn getreden. Voor het eerst in 10 jaar laat Centramed een negatief financieel resultaat zien. Uitgebreid is ingegaan op de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn geweest en de maatregelen die zijn getroffen om de solvabiliteit te verstevigen. In ons online jaarverslag 2015 en jaaroverzicht 2015 vindt u een toelichting.

Lees meer:
donderdag 16 juni 2016 17:00

Centramed Wkkgz-symposium groot succes

Worstelen met de Wkkgz: wie worstelt mee?
arm-wrestling-1Op donderdagmiddag 16 juni 2016 organiseerde Centramed in Domus Medica te Utrecht een bijeenkomst over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor haar leden. Veel zorginstellingen worstelen met hoe ze de klachten en geschillenregelingen voor 2017 moeten inrichten conform de Wkkgz. Het symposium was een groot succes, mede dankzij de bijdragen van Nadia Oost (VWS), Luuk Arends (Dirkzwager), Joke Smink (VU), Berber Laarman (Open in de Zorg) en Marije Hamer (Noordwest).

Lees meer:

 

Meer nieuws

Inloggen voor leden

Bekijk de film